Uitslag verkiezingen VvA bekend

In mei 2019 zijn er verkiezingen gehouden voor de Vergadering van Afgevaardigden (VvA). Graag delen wij met u de uitslag!

Achtergrond

In de VvA zitten 50 huisartsen, actief en gepensioneerd. Zij denken actief mee over de invulling van onze pensioenregeling. De verkiezingen worden om de twee jaar gehouden. Daarbij treedt steeds een deel van de vergadering af. Een afgevaardigde is tweemaal herkiesbaar. Allereerst zijn we op zoek gegaan naar kandidaten. Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan zijn er verkiezingen gehouden. Dit was in zes van de negen clusters het geval.

De verkiezingen van dit jaar zijn inmiddels afgerond en de samenstelling van de VvA zoals die er per 1 juli 2019 uitziet, is bekend.

Deze leden heten wij van harte welkom

De nieuwe (of herkozen) leden van de clusters zijn:

Cluster 1: L. Gorissen, G.L. Nijessen

Cluster 2: J.J. Boersma, W.J. Klappe

Cluster 3: J.B. Braken, S.P. Gransjean, P.E. Stigter en M.A.H. Vrouwenvelder

Cluster 4: C.J.M. Laauwen en C.P. Mosch

Cluster 5: R.A.M.H. Vrenken

Cluster 6: H.E. Barkema

Cluster 8: M. Bosker-van Rossum, J.W.G. Eurlings, L.F. Flinkenflögel, E.L. Luiten en M.IJ. Slot

Cluster 9: R.H. Dijkstra, G. Eising, P.P. van de Vijver, G.S. Wiersema, H.L.M. Willemse

Van deze leden nemen wij afscheid

De volgende afgevaardigden treden af en danken wij hartelijk voor hun inzet:

Cluster 1:C.K. van Sichem

Cluster 2:D. Tavenier, P.A.M. Westbroek

Cluster 3: B. Adèr, G.F.W. Hoogslag, G.C. Horn, A.J. Kreeft en A.M.B.A. Schellekens

Cluster 4: J.J.P.F. Dellevoet, D.L.M. Schraven

Cluster 6:A. Bögels-Brouwer

Cluster 8:J. Labohm, J. Moorlag,  L.E. Seesing en V. Verstappen

Cluster 9: H. Knook, U. Roschar-Pel, M.J.A. de Wit en J.A. Zuidema

www.verkiezingvvahuisartsen.nl

Dit jaar hebben we een speciale website ingericht om u te informeren over alle ontwikkelingen rond de verkiezingen. Daarbij hebben we gebruikgemaakt van filmpjes om u op een prettige manier te informeren en zijn er diverse acties in gang gezet met het doel alle vacatures vervuld te krijgen en de opkomst van de verkiezingen te verhogen.

Op enkele vacatures na (in cluster 2, 3 en 6 is één vacature en in cluster 7 zijn er twee) zijn alle zetels ingevuld. De opkomst van de verkiezingen was gemiddeld 17%.

Bedankt!

Wij bedanken u voor het uitbrengen van uw stem en alle aftredende afgevaardigden voor hun inzet. Tot over twee jaar bij de volgende verkiezingen.

Heeft u vragen hebben over de verkiezingen? Neem dan rechtstreeks contact op met de BPV via het e-mailadres: bpv@huisartsenpensioen.nl